جستجوی پیشرفته مرتب‌سازی بر اساس محبوبیت

نمایش دادن همه 18 نتیجه

مرتب سازی بر اساس: selected='selected' پیش‌فرض محبوبیت امتیاز آخرین ارزانترین گرانترین محصولات ویژه شگفت انگیزها
 • ناموجود
  اتصال منبع upvc ورسک

  اتصال منبع upvc ورسک

  0
  ویژگی ها
  • جنس مواد : UPVC ضد اسید
  • 1 / 2 ” - 4 ” : سایز تنوع
  • تحمل فشار : 20 بار
  • قابل استفاده در خطوط اسیدى قوى
  • تنوع تولید : بیش از صد مدل و سایز مختلف
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  بوشن تبدیلی UPVC ورسک

  بوشن تبدیلی UPVC ورسک

  0
  ویژگی ها
  • جنس مواد : UPVC ضد اسید
  • 1 / 2 ” - 4 ” : سایز تنوع
  • تحمل فشار : 20 بار
  • قابل استفاده در خطوط اسیدى قوى
  • تنوع تولید : بیش از صد مدل و سایز مختلف
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  بوشن رزوه ای پلیمری 1/2 الی 2 اینچ upvc ویسپار

  بوشن رزوه ای پلیمری 1/2 الی 2 اینچ upvc ویسپار

  0
  ویژگی ها
  • قابلیت تحمل فشار 16 بار
  • جایگزین مناسب اتصالات گالولنیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه
  • مقاوم به مواد شیمیایی
  • آب بندی بهتر و مناسب تر نسبت به نمونه های فلزی
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  بوشن رزوه ای پلیمری 1/2 الی 4 اینچ upvc ورسک

  بوشن رزوه ای پلیمری 1/2 الی 4 اینچ upvc ورسک

  0
  ویژگی ها
  • جنس مواد : UPVC ضد اسید
  • 1 / 2 ” - 4 ” : سایز تنوع
  • تحمل فشار : 20 بار
  • قابل استفاده در خطوط اسیدى قوى
  • تنوع تولید : بیش از صد مدل و سایز مختلف
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  اتصال تبدیل دنده ای پلیمری UPVC ویسپار

  تبدیل دنده ای پلیمری UPVC ویسپار

  0
  ویژگی ها
  • توضیحات:
  • قابلیت تحمل فشار 16 بار
  • جایگزین مناسب اتصالات گالولنیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه
  • مقاوم به مواد شیمیایی
  • آب بندی بهتر و مناسب تر نسبت به نمونه های فلزی
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  تبدیل روپیچ توپیچ UPVC ورسک

  تبدیل روپیچ توپیچ UPVC ورسک

  0
  ویژگی ها
  • جنس مواد : UPVC ضد اسید
  • 1 / 2 ” - 4 ” : سایز تنوع
  • تحمل فشار : 20 بار
  • قابل استفاده در خطوط اسیدى قوى
  • تنوع تولید : بیش از صد مدل و سایز مختلف
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  اتصال تبدیل گلدانی پلیمری ویسپار

  تبدیل گلدانی پلیمری ویسپار

  0
  ویژگی ها
  • گروه محصول: اتصالات رزوه ای UPVC
  • نام محصول: تبدیل گلدانی پلیمری UPVC
  • توضیحات:
  • قابلیت تحمل فشار 16 بار
  • جایگزین مناسب اتصالات گالولنیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  چپقى رزوه اى UPVC ورسک

  چپقى رزوه اى UPVC ورسک

  0
  ویژگی ها
  • جنس مواد : UPVC ضد اسید
  • 1 / 2 ” - 4 ” : سایز تنوع
  • تحمل فشار : 20 بار
  • قابل استفاده در خطوط اسیدى قوى
  • تنوع تولید : بیش از صد مدل و سایز مختلف
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  اتصال چپقی پلیمری UPVC ویسپار

  چپقی پلیمری UPVC ویسپار

  0
  ویژگی ها
  • قابلیت تحمل فشار 16 بار
  • جایگزین مناسب اتصالات گالولنیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه
  • مقاوم به مواد شیمیایی
  • آب بندی بهتر و مناسب تر نسبت به نمونه های فلزی
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  درپوش رزوه ای upvc ورسک

  درپوش رزوه ای upvc ورسک

  0
  ویژگی ها
  • جنس مواد : UPVC ضد اسید
  • 1 / 2 ” - 4 ” : سایز تنوع
  • تحمل فشار : 20 بار
  • قابل استفاده در خطوط اسیدى قوى
  • تنوع تولید : بیش از صد مدل و سایز مختلف
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  اتصال زانو رزوه اى UPVC ورسک

  زانو رزوه اى UPVC ورسک

  0
  ویژگی ها
  • جنس مواد : UPVC ضد اسید
  • 1 / 2 ” - 4 ” : سایز تنوع
  • تحمل فشار : 20 بار
  • قابل استفاده در خطوط اسیدى قوى
  • تنوع تولید : بیش از صد مدل و سایز مختلف
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  اتصال زانو ماده پلیمری UPVC ویسپار

  زانو ماده پلیمری UPVC ویسپار

  0
  ویژگی ها
  • قابلیت تحمل فشار 16 بار
  • جایگزین مناسب اتصالات گالولنیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه
  • مقاوم به مواد شیمیایی
  • آب بندی بهتر و مناسب تر نسبت به نمونه های فلزی
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  اتصال سراهى رزوه اى UPVC ورسک

  سراهى رزوه اى UPVC ورسک

  0
  ویژگی ها
  • جنس مواد : UPVC ضد اسید
  • 1 / 2 ” - 4 ” : سایز تنوع
  • تحمل فشار : 20 بار
  • قابل استفاده در خطوط اسیدى قوى
  • تنوع تولید : بیش از صد مدل و سایز مختلف
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  اتصال سه راه ماده پلیمری UPVC ویسپار

  سه راه ماده پلیمری UPVC ویسپار

  0
  ویژگی ها
  • قابلیت تحمل فشار 16 بار
  • جایگزین مناسب اتصالات گالولنیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه
  • مقاوم به مواد شیمیایی
  • آب بندی بهتر و مناسب تر نسبت به نمونه های فلزی
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  اتصال کپ پلیمری UPVC ویسپار

  کپ پلیمری UPVC ویسپار

  0
  ویژگی ها
  • قابلیت تحمل فشار 16 بار
  • جایگزین مناسب اتصالات گالولنیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه
  • مقاوم به مواد شیمیایی
  • آب بندی بهتر و مناسب تر نسبت به نمونه های فلزی
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  اتصال مغزى رزوه اى UPVC ورسک

  مغزى رزوه اى UPVC ورسک

  0
  ویژگی ها
  • جنس مواد : UPVC ضد اسید
  • 1 / 2 ” - 4 ” : سایز تنوع
  • تحمل فشار : 20 بار
  • قابل استفاده در خطوط اسیدى قوى
  • تنوع تولید : بیش از صد مدل و سایز مختلف
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  اتصال مغزی پلیمری UPVC ویسپار

  مغزی پلیمری UPVC ویسپار

  0
  ویژگی ها
  • قابلیت تحمل فشار 16 بار
  • جایگزین مناسب اتصالات گالولنیزه با یکنواختی ابعاد و رزوه
  • مقاوم به مواد شیمیایی
  • آب بندی بهتر و مناسب تر نسبت به نمونه های فلزی
  برای قیمت تماس بگیرید
 • ناموجود
  اتصال مهره رزوه ای upvc ورسک

  مهره رزوه ای upvc ورسک

  0
  ویژگی ها
  • جنس مواد : UPVC ضد اسید
  • 1 / 2 ” - 4 ” : سایز تنوع
  • تحمل فشار : 20 بار
  • قابل استفاده در خطوط اسیدى قوى
  • تنوع تولید : بیش از صد مدل و سایز مختلف
  برای قیمت تماس بگیرید